Covid-19

Pogoji za udeležbo na tekmovanju

IZPOLNJEVANJE POGOJEV GLEDE COVID-19 NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH NAJDETE TUKAJ  (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/) NA URADNI SPLETNI STRANI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE.

V nadaljevanju nekaj zanimivih podrobnosti:

Izvajanje (organizacija) športnih tekmovanj

V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne glede na kakovostni nivo tekmovanja ali starostno kategorijo športnikov. Dovoljena so tako športna tekmovanja, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa druga tekmovanja – tudi športno rekreativna tekmovanja.

Izpolnjevanje pogoja PCT:

 • Za športnike: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem.
 • Za strokovne delavce v športu, ki vodijo programe: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih pod nadzorom delodajalca. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT
 • Za vse druge osebe, ki sodelujejo pri izvajanju športnega tekmovanja oziroma so navzoče med izvajanjem športnega tekmovanja (fizioterapevti, maserji, podporno osebje, hišniki, čistilci, delavci v recepciji objekta…): Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih pod nadzorom delodajalca. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT

Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT:

 • Do 15 let: osebam, ki še niso dopolnile 15 let, pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati.
 • Od 15 do 18 let: Za osebe, ki so dopolnile 15 let in še niso dopolnile 18 let, se za izvajanje športne dejavnosti, kot pogoj PCT testiranja šteje tudi samotestiranje s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT. 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT: Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za vse udeležence športnega tekmovanja organizirajo odgovorne osebe, ki organizirajo opravljanje dela oziroma izvajajo dejavnost. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja s preverjanjem ustreznih dokazili na vstopnih točkah (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT). Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali prisotnosti na športnem tekmovanju.

Obveznost uporabe zaščitne maske:

 • V notranjih prostorih: uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih razen med izvajanjem športne vadbe, kjer se upošteva pogoj PCT.
 • Na odprtih javnih krajih oz. prostorih: Uporaba zaščitne maske ni obvezna razen, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba mask za gledalce na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb. Uporaba mask prav tako ni potrebna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Razkuževanje rok: Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje)

V praksi prihaja do številnih nejasnosti glede izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), zato v nadaljevanju podajamo pregledno razlago.

Kaj pomeni izpolnjevanje pogoja PCT in kako ga preverjati?

Oseba izpolnjuje pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje) če:

 1. je prebolela bolezen COVID-19, in je od okužbe minilo največ 180 dni.

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje prebolevnost:

 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, vendar ni starejši od 180 dni, ali
 • potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 180 dni.
 1. je bila polno cepljena zoper bolezen COVID-19 z enim od cepiv, ki so v Sloveniji priznana: z dvema odmerkoma cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv ali enim odmerkom cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje precepljenost:

 1. digitalno COVID potrdilom EU v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo ali
 2. izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva, ali
 3. vpis v Knjižico o cepljenju, ali
 4. izdano potrdilo o opravljenem cepljenju (tudi v obliki kartončka, ki ga prejme oseba ob cepljenju), ali
 5. dokazilo o cepljenju iz spletne aplikacije zVEM, ali
 6. digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);

*Od 12. 9. 2021 dalje se šteje, da oseba izpolnjuje pogoj PCT, tudi če predloži dokazilo, da je od prejema prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca minilo najmanj 21 dni.

 1. je prebolela bolezen COVID-19 in je bila cepljena zoper bolezen COVID-19 z enim odmerkom enega od cepiv, ki so v Sloveniji priznana najkasneje v 180 dneh od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov:

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje precepljenost po prebolelosti:

 • dokazilo o prebolelosti bolezni COVID-19 (točka 1)
 • dokazilo o cepljenju (točka 2)

Potrdilo o prebolevnosti se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je bilo izdano v Turčiji.

 1. je testirana na prisotnost virusa SARS-CoV-2pri pooblaščenem izvajalcu testiranja in je test negativen. Test je možno opraviti po metodi HAG pri čemer je negativni test veljaven 48 ur od odvzema brisa ali po metodi PCR pri čemer je negativni test veljaven 72 ur od odvzema brisa.

        Dokazila s katerimi posameznik izkazuje negativni test:   

 1. digitalno COVID potrdilom EU v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo ali
 2. dokazilo o testiranju iz spleten aplikacije zVEM z pisni ali digitalni odliki, ali
 3. pisno potrdilo pooblaščenega izvajalca testiranja, ali
 4. digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);

Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test HAG opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test PCR opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz o izpolnjevanju pogoja PCT.

Testiranje na virus SARS-CoV-2 je možno pri pooblaščenih izvajalcih testiranj ob predložitvi veljavne zdravstvene izkaznice.

Način ugotavljanja (preverjanje) izpolnjevanja pogoja PCT 

Skladno z odlokom so za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT vseh udeleženih pri izvajanju športne dejavnosti (delavcev, sodelavcev, udeležencev športnih dejavnosti in športnih tekmovanj, gledalcev) odgovorne osebe, ki organizirajo opravljanje dela oziroma izvajajo dejavnost. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja s preverjanjem ustreznih dokazili na vstopnih točkah.

Natančen način preverjanja izpolnjevanja pogojev PCT določa Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/21).

Odgovorne osebe za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT pogoja.

Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali prisotnosti na tekmovanju.

Zoper osebo, ki opravlja delo oziroma je udeležena v okoljih ali dejavnostih s področja športa za katero je predpisano izpolnjevanje pogoja PCT, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT pooblaščena oseba opravi, kadar je iz dejanja oziroma ravnanja osebe, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, mogoče zanesljivo sklepati, da je privolila v vpogled v svoje osebne podatke.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravi na podlagi predložitve:

 • digitalnega COVID potrdila EU: Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, pooblaščena oseba izpolnjevanje pogoja PCT preveri z aplikacijo za odčitavanje kode QR, ki jo zagotavlja in z njo upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • drugega dokazila/potrdila: Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži drugo potrdilo oziroma dokazilo (glej prejšnje podpoglavje Kaj pomeni izpolnjevanje pogoja PCT in kako ga preverjati?), oseba iz prejšnjega člena izpolnjevanje pogoja preveri z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo. SMS obvestilo, ki ga oseba prejem po testiranju ni več priznano dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT testiranja.

Oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, dokazuje svojo istovetnost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb: osebna izkaznica, potni list, obmejna prepustnica, vozniško dovoljenje, orožni list, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna (Vir: Uradni identifikacijski dokumenti).

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT je na voljo  anonimna aplikacija NIJZ za preverjanje EU digitalnega COVID potrdila.

Izvajanje samotestiranja s testi HAG za samotestiranje in preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT na podlagi samotestiranja

Kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje enkrat tedensko v enakih presledkih in sicer za:

 1. Osebe, ki opravljajo delo v športni dejavnosti(strokovni delavci v športu, drugi sodelavci ki sodelujejo pri izvajanju športnih programov, delavci v recepciji, čistilci…). Za potrebe dela se lahko samotestirajo vsi zaposleni in tisti, ki opravljajo delo na kakšni drugi podlagi (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, študentsko delo, pogodba o prostovoljskem delu…).

Samotestiranje poteka na podlagi usmeritve delodajalca in pod nadzorom delodajalca. Delodajalec določi čas in kraj samotestiranja, pri čemer je samotestiranje potrebno izvesti na delovnem mestu. Samotestiranje šteje, kot pogoj PCT izključno za opravljanje dela pri delodajalcu pri katerem je bilo testiranje izvedeno.

Enako veljavnost, kot testi za samotestiranje imajo tudi klasični testi HAG, če testiranje organizira delodajalec.

Strošek za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje ali s klasičnimi testi HAG pokrijejo delodajalci.

Za namen vodenja evidence samotestiranja se vodi t.i. evidenčni list. Evidenčni list vsebuje imeni in priimek samotestirane osebe, datum samotestiranja, rezultat testa in podpis upravičenca. Evidenčni list hrani delodajalec. Predlagamo, da evidenčni list vsebuje tudi soglasje samotestirane osebe za upravljanje z osebnimi podatki iz evidenčnega lista za namen izvajanja določil Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

 1. Osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih. Strošek za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje pokrije država. Upravičencu pripada pet testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sama ali njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, osebnega dokumenta in potrdila o udeležbi v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti, ki ga izda organizator športne dejavnosti. Samotestiranje, ki ga upravičenec opravi za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega šteje tudi za namen udeležbe v športnih programih oziroma športno rekreativnih dejavnostih.

Samotestiranje poteka v domačem okolju. Organizatorji športnih programov od oseb starih od 12 do 18 let ne zahtevajo nikakršnih dokazil o samotestiranju. Ukrep namreč temelji na zaupanju.

sl_SISlovenščina